مهندسین مشاور نظام خوزستان اهواز
۱۳۸۰ کارشناس: مجتمع اداری، تجاری و مسکونی کیانپارس
مهندسین مشاور طرح هفتم تهران
۱۳۸۱ کارشناس: مطالعات قطار سبک شهری کرج و حومه
۱۳۸۱ کارشناس ارشد: به‌روزآوری عوارض نوسازی شهر تهران
۱۳۸۱ کارشناس ارشد: اصلاح طرح هندسی تقاطع خجیر (منطقه ۴ تهران)
۱۳۸۱ کارشناس ارشد: طراحی مسیر ویژه عابر پیاده خیابان ستارخان
۱۳۸۲ تهیه پیشنهاد قیمت و شرح خدمات برای پروژه‌های مختلف حمل‌ونقل، ترافیک و راه‌سازی
۱۳۸۲ مدیر فنی پروژه: بررسی مطالعات حمل‌ونقل در ایران و چهار شهر بزرگ اصفهان، تهران، شیراز، مشهد (کارفرما: بانک جهانی، با همکاری شرکت دانمارکی RAMBOLL)
۱۳۸۲-۱۳۸۳ مدیر فنی پروژه: بهسازی نوع (د- الف) محورهای قوچک- شمشک- دیزین و اوشان- آهار- شهرستانک (تهران)
۱۳۸۲-۱۳۸۳ مدیر فنی پروژه: تعیین مسیر و موقعیت ایستگاه‌های خط ۳ مترو در توسعه شمال شرقی
۱۳۸۲-۱۳۸۳ مدیر فنی پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل کشور، زیرساخت‌های شبکه جاده‌ای (کارفرما: مترا، شرکت فرانسوی EGIS)
۱۳۸۳-۱۳۸۴ مدیر فنی پروژه: تدوین ضوابط مکان‌یابی ایستگاه‌های اتوبوس درون‌شهری و ارایه الگوهای طراحی آن
۱۳۸۴-۱۳۸۵ مدیر فنی پروژه: بازنگری مطالعات ترافیکی کریدورهای ۲، ۳و ۴ قطار شهری مشهد
۱۳۸۴ هماهنگ‌کننده: بازنگری، تحلیل و نظارت بر طرح‌های حمل‌ونقل و ترافیک شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت
۱۳۸۵ مدیر فنی پروژه: مطالعات امکان‌سنجی قطار شهری کرمانشاه
۱۳۸۶-۱۳۸۸ مدیر فنی پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک ارومیه
۱۳۸۶-۱۳۸۸ مدیر فنی پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک اراک
۱۳۸۷-۱۳۹۰ مدیر فنی پروژه: بهنگام سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل مشهد
۱۳۹۰ مدیر فنی پروژه: مطالعات ایمنی ترافیک شهر مشهد
۱۳۹۱ مدیر فنی پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک زنجان
۱۳۹۱ مدیر فنی پروژه: مطالعات تدوین ضوابط بازرسی ایمنی و پیاده‌سازی آن در ۱۰ معبر منتخب شهر تهران
مهندسین مشاور طرح و تفکر ساختمان زیگورات تهران
۱۳۸۵ مدیر پروژه: مطالعات زمان‌بندی ۱۴ تقاطع شهر تهران
۱۳۸۶ مدیر پروژه: مطالعات زمان‌بندی ۱۵ تقاطع شهر تهران
۱۳۸۶-۱۳۸۷ مدیر پروژه: مطالعات ترافیکی تکمیلی خط ۷ متروی تهران
۱۳۸۷ مدیر پروژه: مطالعات زمان‌بندی ۱۷ تقاطع شهر تهران
۱۳۸۸ مدیر پروژه: مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک شهر نجف‌آباد
۱۳۸۸ مدیر پروژه: مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک شهر گنبدکاووس
۱۳۹۰ مدیر پروژه: تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای علایم افقی راهنمایی و رانندگی در معابر شهری
مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
۱۳۸۸-تاکنون معاون پژوهشی
مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه تهران
۱۳۹۱ مدیر پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک اردبیل، همکار با مهندسین مشاور مترا
۱۳۹۱ مدیر پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک بجنورد، همکار با مهندسین مشاور مترا
۱۳۹۱ مدیر پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک سنندج، همکار با مهندسین مشاور آمودراه
۱۳۹۱-۱۳۹۲ مدیر پروژه: مطالعات بهبود وضعیت ترافیک و ایمنی منطقه ویژه بندر ماهشهر، همکار با دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۲-۱۳۹۳ مدیر پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر کرمان، همکار با مهندسین مشاور آمودراه
۱۳۹۲-۱۳۹۴ مدیر پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر گرگان، همکار با مهندسین مشاور راه‌های طلایی البرز
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مشاور عالی: مطالعات ترافیکی منطقه ۱۴ شهرداری تهران
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مشاور عالی: مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه ۱۴
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مشاور عالی: مطالعات بازديد ايمني راه‌هاي منتخب شرياني ويژه نوروز ۱۳۹۴
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مشاور عالی: مطالعات ترافیکی شهر بانه
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مشاور عالی: مشاور مادر پروژه خط سفید
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مدیر فنی پروژه: مطالعات ترافیک تکمیلی مجموعه تجاری اقامتی مشهد مال، همکار با مهندسین مشاور آمودراه
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مدیر فنی پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و امکان‌سنجی سیستم انبوه بر شهر کیش، همکار با مهندسین مشاور طرح هفتم
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مدیر فنی پروژه: تهیه شرح خدمات مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهری و حومه‌ای، همکار با مهندسین مشاور طرح هفتم
۱۳۹۳-۱۳۹۵ مدیر فنی پروژه: مطالعات تکمیلی ترافیک تونل صیاد شیرازی، همکار با دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشاور عالی: مطالعات ترافیکی منطقه ۲۱ تهران
۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشاور عالی: مطالعات بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک محدوده مرکزی مشهد
۱۳۹۴-۱۳۹۵ مدیر فنی پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر خوی، همکار با مهندسین مشاور راه‌های طلایی البرز
۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشاور عالی: مشاوره در امور طراحی و ساماندهی خطوط سازمان اتوبوس‌رانی اراک
۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشاور عالی: مطالعات بازديد ايمني راه‌هاي منتخب شرياني ويژه نوروز ۱۳۹۵
۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشاور عالی: مطالعات ساماندهی ترافیکی بزرگراه شهید خرازی
۱۳۹۴-۱۳۹۶ مدیر پروژه: مطالعات جامع حمل‌ونقل بار درون‌شهری شهر اصفهان (گروه مشارکت)
۱۳۹۵-۱۳۹۶ مشاور عالی: مطالعات ترافیکی تغییر مسیر خط ۳ قطار شهری مشهد
۱۳۹۵-۱۳۹۶ مشاور عالی: مطالعات ترافیکی شهرداری منطقه ۲۱ تهران
۱۳۹۵-۱۳۹۶ مدیر پروژه: مطالعات امکان‌سنجی و توجیه فنی- اقتصادی توسعه کریدور شماره ۱۰ کشور همکار با مهندسین مشاور طرح هفتم
۱۳۹۵-۱۳۹۶ مدیر پروژه: تحليل شبكه جاده‌اي بر مبناي آماربرداري ۱۳۹۴ همکار با دانشگاه علم و صنعت ایران همکار با دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۵-۱۳۹۶ مدیر پروژه: تهیه شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی یکپارچه شهری و حومه
۱۳۹۶-۱۳۹۸ مدیر پروژه: بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه کلان شهر اراک
۱۳۹۶-۱۳۹۸ مدیر پروژه: مطالعات بازنگری طرح جامع حمل ونقل شهر قم
۱۳۹۷-۱۳۹۸ مدیر پروژه: تهیه دستورالعمل انجام مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه
۱۳۹۸-۱۳۹۹ مدیر پروژه: مطالعات جامع حمل و نقل شهر شهرکرد
۱۳۹۸-۱۳۹۹ مدیر پروژه: مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی یکپارچه شهر شیراز
۱۳۹۸-۱۳۹۹ مدیر پروژه: مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر همدان
۱۳۹۸-۱۳۹۹ مدیر پروژه: مطالعات بخش حمل­ونقل در سند ملی آمایش سرزمین
۱۳۹۹-۱۴۰۰ مدیر پروژه: به‌روزرسانی اطلاعات عرضه و تقاضای سفر مسافرین درون‌شهری مشهد
۱۳۹۹-۱۴۰۰ مدیر پروژه: مطالعات تفصیلی حمل‌ونقل همگانی یکپارچه شهری مشهد و حومه
   
   
شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران تهران
۱۳۹۳-۱۳۹۴ مدیرعامل